Studieår og studiestart

Her finner du oversikt over studieåret, studie- og kursstart

Studieår 2018/2019

Måned Antall dager Ferier og fridager/ merknader
August 5 Første skoledag: Mandag 27/8
September 21  
Oktober 17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November 22  
Desember  15 Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar 21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar 15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars  21  
April 16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai 19 Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 13 Fridag: 10/6 (2. pinsedag) Siste skoledag torsdag 20/6