Nettpedagogikk for fagskoler

Nettpedagogikk kurset er tilrettelagt for fagskoler og det ligger tett opp til dagens undervisningspraksis.
Nettpedagogikk

Kontakt
For mer informasjon kontakt Vivian M. Luth-Hanssen, vivianml@vfk.no, tlf. 970 73 755