Kurs

Fagskolen i Vestfold tilbyr valgfag og kurs innen elektro, realfag nettpedagogikk.

Ekom

image

Ekom kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på totalt 15 studiepoeng.

Gjennomføring
Ekom kurset består av regelverk, risikovurdering, sikkerhet, klima, prosjektering, faglig ledelse, EMC/EMI styringssystemer med mer. Ref. studieplanen. Kurset starter i begynnelsen av skoleåret og avsluttes med eksamen i siste halvdel av mai året etter. De stedbundne samlingene i skoleåret vil være på Bakkenteigen (Campus Vestfold, Universitetet i Sør-øst Norge). Hver samling går over tre dager (man, tir og ons). Skolens nettportal benyttes til nettstøttet kommunikasjon mellom studenter og undervisningspersonalet. Kursstart er å finne på siden ... Praktisk informasjon . Utdanningens kurskode, se søknad.

Inntakskrav
Det kreves to årig fagskoleutdanning med fordypning innen elektrofag. (Automasjon, Elektronikk eller Elkraft.) Dersom søker ikke har fagskole, men fagbrev eller fem års praksis, tilfredsstiller dette allikevel inntakskravet til EKOM emnet. Men Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) tidligere Post- og Teletilsynet krever fagskole i tillegg til Ekom kurset, for å kunne gi autorisasjon. Relevant praksis må dokumenteres.

Kostnader
Kurset er berammet til kr 22.000,-. Skolen vil fakturere beløpet for kurset medio november. Kurset må være betalt før eksamen kan avlegges. For skolens ordinære studenter som velger Ekom som valgfag, dekkes kostnaden av skolens statlige overføringer.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Bygningsautomasjon

Bygningsautomasjon

Bygningsautomasjon er et valgfag som inngår i et tilbud til 2. års studenter i elektrofag ved Fagskolen i Vestfold. Valgfaget kan også tilbys som et separat nettbasert kurs (web klasserom) Les mer ...

Gjennomføring
Studentene lærer generelt om bygningsautomatisering. En viktig del av kurset er å gi studentene en helhetlig forståelse innen bygningsautomasjon. De vil få forståelse av KNX, som et verktøy for bygningsautomasjon. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, lys, elektrisk oppvarming, vannbåren varme, energisentraler med mer. Man lærer også om energieffektivisering og godt inneklima. Detaljer for når valgfaget starter fremkommer av årets framdriftsplan/timeplan.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Matematikk og elektroteknikk

image

Tren på matematikk og elektroteknikk før du begynner på Fagskolen!

Gjennomføring
Vi har tilbud om både selvstudium og stedbasert undervisning (på skolen).
Oppstartsplan for sistnevnte tilbud er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Erfaringen fra Fagskolen i Vestfold, viser at mange trenger å friske opp sine kunnskaper i elektroteknikk og trene mye i matematikk faget. Tone (se bildet), er en av våre dyktigste matematikk og elektronikk lærere som er med deg gjennom hele studiet.
Oppgavene finner du under disse linkene:

Du må kjøpe en grafisk kalkulator Casio FX-9860 GII, men før du starter på studiet, kommer du langt med en du kanskje har fra før. Du kan teste med følgende regnestykket om kalkulatoren er grei å bruke: Hvis regnestykket 1+2x3 blir 7 kan du trygt bruke kalkulatoren du har. Viser derimot kalkulatoren 9 er den lite egnet, fordi den bruker en annen regnerekkefølge enn det vi gjør i matematikk.

Kostnader
Kurset er gratis for for deg som skal begynne på Fagskolen i Vestfold, så gi deg selv en god skolestart. Når du har fått velkomstbrevet med koder til kursene på Campus Inkrement, kan du begynne å trene allerede i dag.

Kontakt
Har du spørsmål? Ta kontakt med realfag lærer Tone Strand, tones@vfk.no

Nettpedagogikk for fagskoler

Nettpedagogikk

Nettpedagogikk kurset er tilrettelagt for fagskoler og det ligger tett opp til dagens undervisningspraksis.

Gjennomføring
Nettpedagogikk for fagskoler er basert på Vestfold-modellen (les mer …)
Bruk av læringsplattformen og videokonferanser, strukturering av studie, design av nettsamlinger, læringsaktiviteter, vurdering og oppfølging. Link til kursprogram

Kostnader
Kurset er berammet til kr 4600,-

Kontakt
For mer informasjon kontakt Vivian M. Luth-Hanssen, vivianml@vfk.no, tlf. 970 73 755

BIM

BIM – bygningsinformasjonsmodellering er digitale modeller av bygninger som benyttes som et verktøy for digital samhandling mellom de ulike aktørene i en byggeprosess. I en byggeprosess er det mange fag som skal samarbeide, samtidig som man skal ivareta ønsker og behov for alle involverte parter. Dette fordrer ett tett samarbeid i alle faser av et byggeprosjekt. Ved bruk av BIM kan alle fag i en byggeprosess samarbeide om å utføre arbeidet på en effektiv måte, samtidig. I dette kurset vil du få innblikk i oppbygging av biblioteker for bygningsinformasjonsmodellering, samt få en innføring i hvordan slike modeller bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

IoT

Tingenes internett er noe som er blitt mer aktuelt de senere årene hvor små enheter kan kommunisere opp mot internett og dermed kommunisere med overordnede systemer og hverandre. For å kunne gjennomføre det grønne skiftet ser man fordelene med å gjøre tingene rundt oss smarte og koble de sammen i såkalte smarte bygg og smarte byer. Denne utviklinger gir oss uendelige muligheter, men også en del nye utfordringer og etiske dilemmaer. I dette kurset vil du få innblikk i programmering av enheter for kommunikasjon mot internett, såkalt «sensor til web», samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Lean

Slank produksjon er metodikk for å effektivisere arbeidsprosesser og minimere sløsing som er hentet fra ledelsesteori og som bygger på Toyotas produksjonsmodell. Effektivisering av arbeidsprosesser er noe det blir stadig mer fokus på i arbeidslivet. I disse prosessene brukes ofte Lean som verktøy og metode. I dette valgfaget vil du få kunnskap om LEAN prinsipper, LEAN produksjon og god forståelse for faglig LEAN-ledelse og tverrfaglig kommunikasjon.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Kvalitetsledelse, selvledelse og kreativitet

Morgendagens arbeidsmarked vil by på utfordringer og kreve kontinuerlig utvikling av egen kompetanse. Fokus på kvalitet i arbeidet og selvledelse vil bli enda større enn det er i dag. I dette valgfaget vil du bli introdusert for teorier for selvledelse og faglig ledelse, samt aktuelle standarder for kvalitet.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Vedlikehold og feilsøking

Stabil og driftssikker energiforsyning er vesentlig i et samfunn hvor man er avhengig av systemer som benytter elektrisitet. Med moderne teknologiske systemer er støy og leveringskvalitet vesentlig for samfunnssikkerheten. I dette valgfaget vil du lære om vedlikeholdstrategier knyttet til produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Du vil også få innsikt i vurdering av spenningskvalitet og REN-blader.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Programmering HMI

Det menneskelige grensesnittet mot automatiserte systemer, Human Machine Interface. Brukervennlighet i tekniske installasjoner krever at mer av styringssystemene visualiseres slik at brukerne lett kan få informasjon og endre styringsparametere. Brukerne i dag er vant til intuitive systemer, noe som også må reflekteres i styringen av tekniske anlegg. I dette kurset vil du få innblikk i programmering av brukergrensesnittet i automatiserte systemer, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

KNX

KNX blir benyttet som feltbus i bygningsautomasjon og er blitte en av de vanligste systemene for styring av lys, varme og ventilasjon i bygninger. I dette kurset vil du få innblikk i programmering av KNX installasjoner, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på. Fokuset er på oppbygging av KNX anlegg for bolig og næring, samt programmering og utprøving av program på en nettbasert lab.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

 

Energivurdering av bygninger

Energiforbruk i bygninger og energieffektivisering har fått mer fokus de senere årene.
Programvaren Simien er utviklet for beregning og simulering av energiforbruket i henhold til NS3031, som er en standard for beregning av bygningers energiytelse. I dette kurset vil du få innblikk i modellering av bygninger i Simien, samt få en innføring i hvordan en slik modell kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på . Fokuset er på forståelse av bygningers energiflyt og hvordan dette påvirker energiregnskapet.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Energirådgiver

Behovet for energieffektivisering har medført et behov for personer som være rådgivere både for enebolig og næringsbygg. Energirådgiveren bør både ha kunnskap om teknologisk utvikling i forbindelse med bygg og tekniske anlegg, samt kjenne til støtteordninger fra for eksempel ENOVA. I dette kurset vil du få innblikk i modellering av bygninger i Simien, samt få en innføring i hvordan en slik modell kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på . Fokuset er på forståelse av beregninger og hvordan en kan lage tiltakslister for å redusere energibruk og bedre inneklima. Du vil også få en innføring i Enova sine støtteordninger.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Styring og regulering i bygninger

Moderne bygg blir mer avanserte. Krav til energieffektivisering og brukeropplevelse samtidig som moderne bygg blir mer avanserte, gjør at samspill mellom ulike systemer er helt nødvendig. Dette fordrer en bedre forståelse av ulike systemer og fag som skal samhandle i et bygg og kompetanse i å samkjøre disse. I dette kurset vil du få innblikk i oppbyggingen av slike installasjoner, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Høyspent

Anlegg med høy spenning blir mer utbredt med installasjon av ladesystemer. Det er også viktig for de som jobber på lavspentnettet å kjenne til hvordan produksjon av elektrisk kraft og distribusjon av denne, henger sammen med lavspente installasjoner. Slik at nye og alternative energiproduksjon kan tilpasses og kobles sammen med eksisterende strømnett. I dette kurset vil du få kunnskap om slike installasjoner, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Lading av bil og båt

Norges satsing på fornybar energi og fordeler ved kjøp av elektriske kjøretøy har resultert i en stor omsetning av elektriske biler og en satsing på elektrifisering av transportsektoren både på land og sjø. I dette kurset vil du få innblikk i forskrifter og regelverk knyttet til installasjoner for lading av biler og båter, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Solcelleinstallasjoner / Lokal lading

Solcelleintallasjoner med lokal lading av batteribank og/eller elbil begynner å bli mer vanlig. I dette kurset vil du få innblikk i forskrifter og regelverk knyttet til slike installasjoner, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no

Ventilasjon

Ventliasjonsanlegg finnes i de fleste bygninger, og dagen krav til energieffektivitet fordrer styringssytemer som jobber effektivt for å tilpasse ventilasjon etter behov. I dette kurset vil du få innblikk i forskrifter og regelverk knyttet til slike installasjoner, samt få en innføring i hvordan slike systemer kan bygges opp og hvilke utfordringer en kan støte på.

Gjennomføring
Kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på 5 studiepoeng.Samlinger er hovedsakelig hverdager fra 16.00 - 18.00.
Oppstartsplan er å finne på siden ... Praktisk informasjon 
Alle kurs er å finne i studieplanen under emneplaner valgfag.
Kort beskrivelse av kursene...

Kostnader
Kurset er berammet til kr 5000,- Skolens ordinære studenter har mulighet til å velge to kurs som en del av utdanningen, hvor kostnaden dekkes av skolen.

Inntakskrav
Fagbrev innen relevant fagområde, eller realkompetansevurdering av relevant erfaring. Jf. studieplanen. Dokumentasjon på kompetanse og/eller erfaring avkreves.

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no