Kurs

Fagskolen i Vestfold tilbyr korte tilpassede kurs knyttet til arbeidsmarkedets behov.
Kurs introduksjon

Behovet kan dreie seg om styrking av kompetansen innen et fagfelt som enkelte bedrifter ønsker for sine ansatte. Derfor har Fagskolen i Vestfold et tett samarbeid med ledende bransjeorganisasjoner for å videreutvikle eksisterende kurs og utvikle nye kurs. Noen av kursene baserer seg på nettundervisning.